Klubo narių visuotinis susirinkimas

kovo

23

Aerokempingas, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas, Kaunas

15:00

Visus klubo narius kviečiame į visuotinį susirinkimą.

Susirinkimo dienotvarkė

  1. Klubo susirinkimo vedančiojo ir sekretorius rinkimai.
  2. Klubo revizoriaus ataskaita už 2023 metus.
  3. Klubo direktoriaus ataskaita už 2023 metus.
  4. Klubo tarybos pirmininko pasisakymas.
  5. Narių pasisakymai, 2023 m. sezono aptarimas.
  6. Planai 2024 metams. Narių pasisakymai.
  7. Klubo tarybos rinkimai.
  8. Klubo revizoriaus rinkimai.
  9. Delegatų į LASF konferenciją rinkimai.
  10. Kiti klausimai.