Užuojauta dėl Vlado Kensgailos mirties

Mirė Vladas Kensgaila, Lietuvos aviacijos veteranas, lėktuvų konstruktorius, aviatorių mokytojas, ryškus Lietuvos nacionalinio aeroklubo veikėjas.

Reiškiame gilią užuojautą jį pažinojusiems aviatoriams ir artimiesiems.

Vladas Kensgaila bus pašarvotas vasario 23 d. 12 val. Palangos laidojimo namuose, Klaipėdos pl. 67

Laidotuvės vyks vasario 24 d. 13 val. Palangos naujosiose kapinėse.