Užuojauta Rimvydo Staneikos šeimai, draugams ir kolegoms

Žuvus pilotui Rimvydui Staneikai, reiškiame gilią užuojautą jo šeimai, artimiesiems, draugams ir kolegoms.